Kontakt

TREND gastronómia s.r.o.
Hlboké 657
755 01 Vsetín
IČO: 278 22 371
DIČ: CZ27822371

Firma je zapísaná v Obchodnom registri na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 30622.
Mimosúdne vybavovanie sťažností kupujúceho zaisťuje predávajúci prostredníctvom
elektronickej adresy olomouc@gastro-trend.cz alebo vsetin@gastro-trend.cz.
Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

MuDr. Františka Sovy 61

Andělská